De Stichting Imagination Unlimited (Imagun) stelt zich ten doel, grafische -en multimediale vormgeving als mede beeldende kunst, te verwezenlijken, gebruik makend van de in de Stichting aanwezige beeldende en technische bekwaamheden.